Наши партньори
Информация за контакт

шоурум - Асеновград
бул. България 77
(комплекс Сани)
0889 233 461
office@kotoplo.eu
kotoplo@abv.bg

 
back

Трошене и раздробяване

Целта на едрото смилане на дървесината е да се осигури дървесна маса с подходящ за последващия етап на сушене размер на отделните частици. Обикновено след този етап, получената суровина е със сравнително еднороден размер на частиците. По този начин от една страна се гарантира бързо и качествено изсушаване на суровината, а от друга дървесината се подготвя за по-нататъшното й ситно смилане до получаване на по-фини частици. Съоръженията, използвани за раздробяване на дървесината, обикновено са мелници барабанен тип или чукови мелници. В случаите, когато използваната суровина е сравнително еднородна, като например използването на отпадъчна дървесина от дъскорезниците, се допуска тя да не се подлага на едро смилане, а само на пресяване през сито. В този случай по-ситните дървесни частици се използват непосредствено в процеса на производство на пелети, а по-едрите се използват като гориво или постъпват в по-малки мелници.Всички права запазени © 2023 КОТОПЛО ЕООД. Политика за защита на личните данни