Наши партньори
Информация за контакт

шоурум - Асеновград
бул. България 77
(комплекс Сани)
0889 233 461
office@kotoplo.eu
kotoplo@abv.bg

 
back

Съоръжения за оползотворяване на биомаса – чисти и лесни за използване!

  Този тип съоръжения се характеризират с висока степен на автоматизация. Автоматичното подаване на горивото, наличието на прецизно електронно управление и високия коефициент на полезно действие Ви позволяват да се насладите на топлинния комфорт без сериозни ангажименти към инсталацията.
Продуктите предлагани от Котогруп ЕООД са оборудвани със съвременни контролери, гарантиращи безопасна работа на изделието.
По-високите разходи за изграждане на отоплителна инсталация, оползотворяваща биомаса, се изплащат за по-кратък период от време в сравнение с традиционните съоръжения на течни газообразно гориво, поради по-ниската цена на горивото.
Биомасата е възобновяем енергиен източник, който не води до промени в климата. Това гориво е СО2 неутрално, т.е. при изгаряне се освобождава само онова количество СО2, което преди това е било усвоено от атмосферата при фотосинтеза.
                                     
Тип на горивото
 
Съдържание на
влага %
Калоричност
kWh/kg         MJ/kg
Дървесни пелети  до 10       4.77               17.18 
Костилки от череши  до 15       3.37               12.15
Костилки от сливи  до 15       3.25                11.73
Отпадни дървесни трески  до 45       2.56                9.22
 Дърва за огрев  до 20       3.24                11.69
Дървесни брикети  до 20       5.00               18.02
 


Всички права запазени © 2022 КОТОПЛО ЕООД. Политика за защита на личните данни