Наши партньори
Информация за контакт

шоурум - Асеновград
бул. България 77
(комплекс Сани)
0889 233 461
office@kotoplo.eu
kotoplo@abv.bg

 
back

Газифициране

  Газифициране с биомаса означава непълно горене на биомаса, в резултат на което се стига до производство на горими газове, включително на въглероден окис СО, водород H2, метан CH4, CmHn, като тази смес се нарича пиролизен газ (разпадане на сложни молекули на по-прости чрез използване на топлина), който може да се използва за експлоатация на вътрешни горивни инсталации . Производството на пиролизен газ, наречено газификация, е частично горене на биомаса, (като например люспи от ориз, дървени и други стърготини, неизползваемата част на селскостопански култури, обвивката на кокосовия орех, отпадъци от захарна тръстика, маслиново кюспе и др.). Реакторът се нарича газификатор.

        

C + O2 = CO2 ; 2H2 + O2 = 2H2O; C + CO2= 2CO; C + H2O = CO + H2; CO + H2O = CO + H2; C + 2H2 = CH4; CO2 + H2 = CO + H2O
За очистване и охлаждане на газта може да се използва вода по циркулационен начин, без да се замърсява околната среда след нейната обработка във водопочистващи съоръжения като утаителни езерца, и леко пречистване на вода. Утаителят за всеки възел на 100 киловата агрегат покрива само около 50 m2
В резултат на пиролизата се получават следните продукти:
Биомаса газ - ниската калоричност на биомаса горим газ е 5-6 MJ / m3, високата калоричност, може да достигне до 12 MJ / m3. Мощността на газ с всеки килограм суха суровина е 2Nm3. Биогазта може да замени природния газ напълно и да се осигури газ за ежедневна употреба и отопление, да предостави топлинен ресурс за промишлен котел и източник на газ за парогенератор.
Въглища от биомаса- Дървените въглища се използват широко в ежедневието. В селското стопанство, въглища от биомаса биха могли да подобрят почвата, подпомагайки формиране на почвени агрегати и регулиране на организмите в почвата. В същото време, те ще намалят съдържанието на тежки метали в почвата, за да се подобри отглеждането на растения. В промишлеността от дървени въглища може да се произвежда активен въглен, пелети, брикети. 
  Дървесен креозот – органичен продукт с високо съдържание на въглеводороди, органични киселини, феноли. След обработка от креозота се получават инхибитори на полимеризация, антисептично лепило добавка за asphalt, в медицината, изкуствени гуми за металургията. От дървесния креозот би могло да се извлече 10% растителен бензин, 60% растителен дизел, 20% asphalt. Комбинацията от тези екстракции с тор може ефективно да убие подземните вредители, с което е много популярен на международния пазар.
Пиролигнеов алкохол е с много широко приложение, включително като медицинска суровина / за дерматит /, хранителна добавка / спояваща течност /, горивен материал / разяждащо вещество / дезодориращ агент, пестициден материал и др. Пиролигнеовия алкохол може да ограничи Pithium, Fusarium и др. и в различна концентрация има функциите на стерилизация, бактериално инхибиране и подобряване растежа на растенията.
Изграждането на сушилни за сено, люцерна, трева и т.н. е необходимо по няколко основни причини:
       1.По време на преместването на тези култури се постига по-висока производителност в кратък период от време, докато времето на сушене на открито остава по-дълго и материалът е изложен на атмосферни условия, които са типични за месеца и региона-дъжд, вятър, замърсяване и т.н.      
       2.При събирането на изсушения материал от полето най-важните части на растението - листа, цвят - с високо съдържание на протеин, са счупени, паднали и остават на земята. 
       3.Тези култури оставени да съхнат на терена, губят почти всички ценни хранителни вещества, което изисква допълнителни скъпоструващи операции - разрохкване разпространение, прибиране на реколтата и т.н.
За изсушаване на люцерна и други подобни култури в сушилни, суровината се балира, веднага след преместването и се поставя в комплекса на сушене. Там остава за около осем - десет часа, в зависимост от своята влага при температури от 38-50оС при висока скорост на одухаване за отстраняване на влагата.
Балите могат да бъдат с различни размери - 2400/1200/800мм или по-малки и кръгли с диаметър от 1200-1600мм и 800-1200мм височина. Капацитетът за изсушаване е в съответствие с добива на люцерна и може да бъде от 3-4 тона до 9 или повече тона в продължение на осем часа или ако се работи на трисменен режим може да се правят повече от 30 тона на ден.
По такъв начин, материалът поддържа естествения си цвят, ароматът на прясно сено, както и запазването на протеини със съдържание над 23% е гарантирано.

Ние произвеждаме всички съпътстващи съоръжения, като например:
  Инсталация за предварително сушене на суровини до 15% влага;
  Инсталация за производство на дървени въглища или брикети от кокс отпадъци;
  Инсталация за производство на пелети от кокс отпадъци;
  Инсталация за пречистване на катран от дърво.
  Можем да произвеждем за Вас всички необходими машини за раздробяване и         
  смилане на  люцерна, с разбиване на частиците с определен размер;
  Машини за производство на пелети от люцерна и др.


Всички права запазени © 2022 КОТОПЛО ЕООД. Политика за защита на личните данни