Наши партньори
Информация за контакт

шоурум - Асеновград
бул. България 77
(комплекс Сани)
0889 233 461
office@kotoplo.eu
kotoplo@abv.bg

 
back

ПЕЛЕТИ

   В последните години се забелязва непрекъснат ръст в производството и употребата на биогорива. Редица са факторите, определящи този процес. Сред основните е фактът, че като алтернатива на традиционно използваните горива, биогоривата, освен че са екологично чисти, употребата им води и до реални икономически ползи. Сред бързо навлизащите и придобиващи все по-голяма популярност биогорива са биопелетите. За относително кратък период от време те завзеха сериозен пазарен дял и спечелиха значително доверие сред потребителите. Принос за това имат и немалкото им предимства като:
• високата им калоричност, движеща се обикновено в диапазона 4300 – 5000kcal/kg (5 kW/h на 1 kg);
• ниско съдържание на пепел;
• в сравнение с традиционните горива, при тяхното изгаряне се отделят от 10 до 50 пъти по-ниски емисии на въглероден диоксид, като отделеният се равнява на погълнатия от растението в процеса на неговото израстване;
• пелетите се произвеждат в компактни размери, поради което не създават трудности при съхраняването и транспортирането им, а високата им плътност гарантира запазването на тяхната форма. Образуващото се по време на производството им повърхностно покритие възпрепятства проникването на влага;
•допуска се съхраняването им в непосредствена близост до отопляваната сграда, тъй като те не поддържат самогоренето;
• предимство на пелетите е и възможността за автоматизираното им подаване към съоръженията за изгаряне, където процесът на горене на дървесните гранули протича много ефективно и пълно.

           
 

Всички права запазени © 2022 КОТОПЛО ЕООД. Политика за защита на личните данни